Var du ska börja med dina sociala medier Metrics

En del av Social Media Metrics For Dummies Cheat Ark

Med så många alternativ som finns tillgängliga för att mäta sociala medier, hittar du Google Analytics som en tung hitter som inte bryter mot banken. Du bör definitivt börja med Google Analytics eftersom det är

  • Är gratis

  • Är tillgängligt för alla

  • Har en snabb inlärningskurva

  • Erbjuder djupa data

Om du upptäcker ett specifikt behov som Google Analytics inte adresserar kanske du vill få en mer specialiserad eller betald tjänst. Men för en nybörjare är Google Analytics metrics-tjänsten för dig.