Rening av Palm To-Dos som du har gjort

Anledningen till att du håller en att göra-lista är att hjälpa dig att få saker gjort. När du har gjort sakerna på din lista har du ingen anledning att låta dem hänga runt. Rensningsfunktionen raderar automatiskt objekt som du har markerat som färdigt. Du kan radera alla dina färdiga objekt en efter en, men Rensning-funktionen raderar dem en massa.

Så här rensar du färdigställda objekt, följ dessa steg:

1. Med Öppna till-listan, tryck på menyknappen längst ner i visningsområdet.

Menyraden visas högst upp på displayområdet.

2. Välj Spela in -> Rensa.

Dialogrutan Rensa visas. Kontrollera att kryssrutan Spara arkivkopiering på PC är markerad. Annars kommer du inte ha en rekord över alla saker du har gjort.

3. Tryck på OK.

Dialogrutan Rengöring stängs och objekten du markerade som färdiga försvinner.

Om du behöver gräva upp en lista över de saker du har gjort för att visa din chef vid granskningstiden eller som ett dramatiskt förhörsområde ("Var var du på natten ...?") , kan du gå tillbaka till arkiverna för dina aktiviteter, så länge du markerade kryssrutan Arkiv i dialogrutan Rensa.

Om du synkroniserar din Palm-enhet med ett skrivbordsprogram som Microsoft Outlook, blir du bättre med att använda funktionen Arkiv i Outlook istället för att rensa objekt från Palm-skärmen. På så sätt är alla dina arkiverade objekt fortfarande tillgängliga för visning via Outlook.