M & a Övergång: Hur man bestämmer nivån på autonomi

En av de mest grundläggande frågorna du möter som köpare efter att M & A-avtalet stängs är "Vad ska jag göra med det jag bara köpt? "På papper kan det vara lätt att kombinera två enheter, men i själva verket är integrationen mycket mer komplex. Vidare varierar integrationsnivån kraftigt från köparen till köparen.

  • Finansiella köpare, till exempel privata företag (PE), tillåter vanligtvis förvärvet att upprätthålla en självständighetsnivå, särskilt om de inte integrerar det förvärvade bolaget i ett annat företag utan snarare driver det som en fristående verksamhet.

    Dessa köpare är verksamma inom att köpa och sälja företag och är därför inte i samma bransch som deras förvärv. Även om de kan göra vissa operativa förändringar, låter de finansiella köparna vanligtvis det förvärvade företaget driva sig.

  • Strategiska köpare ställer ofta in en del operativ integration och kan kombinera vissa produkter och eliminera andra. Strategiska köpare är ofta i samma (eller en närstående) bransch som deras förvärv, så integrationsnivån kan vara mycket hög.

Oavsett vilken typ av köpare du är, efter att affären stängs, borde du inte göra någonting! Låt det förvärvade företaget fungera som tidigare. Ta dig tid att förstå verksamheten och hur den fungerar innan du påbörjar förändringar. Att skapa stora förändringar innan du förstår verksamheten kan vara ett recept på stora problem.