Så här ställer du in datum och tid i Windows 8. 1

Beroende på var du köper din dator måste du kanske ställa in datum och tid i Windows 8. 1. Datorn kommer att behålla tid och datum genom de flesta händelser , så det är oftast mer än tillräckligt att ställa in det en gång.

  1. Tryck på Win + I för att visa panelen Inställningar i Charms-fältet.

  2. Klicka på Ändra PC-inställningar på panelen Inställningar.

  3. Klicka på Tid och språk i panelen PC-inställningar.

  4. Klicka på fältet Tidzon i den högra panelen och välj sedan en tidszon från listrutan.

  5. Om du vill klickar du på knappen Justera för sommartid automatiskt på / av för att aktivera eller inaktivera den här funktionen.

    Tryck på Windows-tangenten på tangentbordet för att återgå till Start-skärmen.

Ett annat sätt att visa Charms är att flytta markören längst ner till höger eller övre högra hörnet på startskärmen eller skrivbordet.

Om du vill ställa in datum och tid manuellt kan du använda kontrollpanelen för Windows 8. 1. Den här panelen liknar den kontrollpanel som du kanske har använt i tidigare versioner av Windows. Klicka på knappen All Apps på startskärmen och börja skriva orden Kontrollpanelen .

Klicka på Kontrollpanel-appen som visas i sökresultaten. Klicka på Klocka, Språk och Region och klicka sedan på länken Ange tid och datum för att öppna dialogrutan Datum och tid och göra inställningar.