Hur man skickar textmeddelanden på din iPhone

Du kan använda din iPhone för att skicka textmeddelanden. Textmeddelanden, för dem som inte har använt det, är ett bra sätt att skicka ett snabbt meddelande när du inte har tid för ett telefonsamtal.

Tryck på ikonen Text (SMS) på startskärmen för att starta textprogrammet och tryck sedan på den lilla penna och pappersikonen längst upp till höger på skärmen för att starta ett nytt textmeddelande.

Fältet Till blir aktivt och väntar på din inmatning. Du kan göra tre saker just nu:

  • Om mottagaren inte finns i din kontaktlista, skriv hans eller hennes mobilnummer.

  • Om mottagaren finns i din kontaktlista, skriv de första bokstäverna i deras namn. En lista med matchande kontakter visas. Bläddra igenom det vid behov och tryck på namnet på kontakten.

    Ju fler bokstäver du skriver, desto kortare blir listan.

  • Peka på den blå plusikonen till höger om fältet Till och välj ett namn från din kontaktlista.

Det finns ett fjärde alternativ om du vill skriva meddelandet först och adressera det senare. Knacka inuti textinmatningsfältet (det ovalformade området strax ovanför tangentbordet och till vänster om Skicka-knappen) för att aktivera det och skriv sedan ditt meddelande. När du är färdig med att skriva, tryck på fältet Till och använd en av de föregående teknikerna för att adressera ditt meddelande.

När du har slutat adressera och komponera, tryck på Skicka-knappen för att skicka ditt meddelande på sin glada sätt.