Hur man kontrollerar ord i iPads ordbok

Om du gillar att veta vad varje ord betyder, uppskattar du iPadens inbyggda ordlista. När du läser en bok, om du stöter på obekanta ord, hoppa inte över dem - ta tillfället i akt att lära dig ett ord! Den inbyggda ordlistan i iBooks erkänner även många riktiga namn, till exempel historiska figurer och geografiska platser.

  1. Med en bok öppen trycker du på fingret på ett ord och håller det tills verktygsfältet som visas i bilden.

    Kontrollera ett valt ord i den inbyggda ordlistan.

  2. Tryck på knappen Definiera.

    En definitionsdialog visas, som visas i denna figur.

  3. Tryck på definitionen och bläddra ner för att visa mer.

  4. När du är klar med att granska definitionen, tryck på var som helst på sidan.

    Definitionen försvinner.

Du kan också klicka på knappen Sökwebben för att söka efter information om ett ord från webbkällor och tryck på knappen Hantera för att välja vilken ordlista dina definitioner kommer ifrån.