Hur man lägger till en fil i listan över Windows-favoriter

Listan Favoriter i Windows Start-menyn ger ett annat snabbt sätt att komma åt ofta använda filer och mappar. Lägg till favoritfiler och mappar på Start-menyn och till navigationsfönstret i Utforskaren så att du snabbt kan komma åt dem.

1 Högerklicka på Start och välj Öppna Windows Utforskare.

Windows Utforskaren fönstret (även kallat Computer) öppnas.

2 Dubbelklicka på en mapp eller en serie mappar för att hitta mappen eller filen som du vill utse som favorit.

När du dubbelklickar på varje mapp visas mappens innehåll. Så småningom kommer du gräva tillräckligt långt för att hitta den fil eller mapp du vill göra en ny favorit av din.

3Klick en favoritfil eller mapp och dra den till någon av Favoriter-mapparna i navigeringsfönstret till vänster.

Filen eller mappen läggs till i listan Favoriter, som visas i Utforskaren och på Start-menyn.

4Till se en lista med dina Favoriter med Start-menyn, välj Start → Favoriter.

En lista med favoriter visas.

5Klicka på en vara.

Om favoriten är en mapp öppnas den i Utforskaren och visar innehållet. Om favoriten är en fil öppnas den i det program som hör till det.

Om menyn Favoriter inte visas på Start-menyn högerklickar du på Start-menyn och väljer Egenskaper. Klicka på knappen Anpassa på fliken Startmeny i dialogrutan Aktivitetsfält och Startmenyegenskaper. Kontrollera att Favoritmeny är markerad och klicka sedan OK två gånger för att spara inställningen.