Väsentliga steg i nyckelprestandindikatorerna Cycle

Del av Business Intelligence For Dummies Cheat Sheet > Business Intelligence (BI) är en aktivitet, ett verktyg eller en process som gör det möjligt för företag att skapa tydlighet och stöd kring sin beslutsfattande strategi genom att fastställa viktiga resultatindikatorer (KPI). Succesnivån för varje affärsverksamhet kan nästan mätas eller kvantifieras i någon aspekt: ​​

Steg 1:

Bygg eller definiera kärnverksamhetsstrategin eller målen

Steg 2:

Ange framdriftsmetoder (KPI) och definiera trösklar som anger grader av framgång. Steg 3:

Mät prestanda över tiden som en baslinje Steg 4:

Justera taktik och mät korrelativa förändringar i framgångsrik statistik Steg 5:

Använd lektioner för efterföljande strategidetektion < Men näringslivsintelligens är väldigt mycket ett kulturfenomen, som flyttar sig från strategiska val på gut-feel och rör sig mot en bevisdriven rationell affärsinriktning.