Vanliga kortkommandon för Mac

Del av Mac För Dummies Cheat Sheet

Om du inte vill bläddra i menyer söker ett visst kommando kan du använda praktiska kortkommandon för Mac för att göra saker med en knapptryckning eller två ... eller ibland tre.

Kommando Genväg
Ny Finderfönster Kommando + N
Ny mapp Skift + Kommando + N
Ny smart mapp Alternativ + Kommando + N
Öppna Kommando + O
Stäng fönstret Kommando + W
Hämta info Kommando + I
Duplicate Kommando + D
Gör alias Kommando + L
Lägg till Sidoruta Kontroll + Kommando + T
Radera Kommando + E
Hitta Kommando + F