Basics of Pentatonic Scale på gitarr

När du hör en gitarr eller solo hör du en skala. En musikalisk skala är en serie ställningar (eller anteckningar) spelade en ton i taget i en stigande eller nedåtgående ordning. Tillsammans bygger noter från vågar ackord, skapar melodier och producerar harmonier. När folk sjunger, ljudet de gör går upp och ner i en skala.

Du kan höra vad den pentatoniska skalan låter som och hur den används vid Playing Pentatonic Scale Patterns.

Den pentatoniska skalan är en femtonskala med - du gissade den - fem noter i den (som är meningsfullt med tanke på penta betyder "fem" och tonic betyder "ton"). Den pentatoniska skalan kan ha bara fem anteckningar, men dessa anteckningar är utspridda överallt.

Melodier, riff och solos spelar ofta igenom skalan tills serien är klar och fortsätter sedan upp eller ner och spelar högre och lägre förekomster av samma noteringar i andra register. För att uppnå denna typ av mönster på gitarr måste du kunna flytta både vertikalt och horisontellt över fretsplattan.

När gitarrspelare lär sig skalor arbetar de med att täcka ett litet område i nacken åt gången och sedan ansluta dessa individuella positioner för att täcka hela gitarrhalsen. Varje position skapar ett unikt mönster.

Gitarrister och låtskrivare kan välja mellan många olika musikskalor, allt från det enkla till det komplexa, den bekanta med den exotiska. Men populärmusik - de låtar du hör spelat på topp 40 och klassiska rockstationsradiostationer - använder i huvudsak pentatoniska och stora skalor.