Basics of the Melodic Minor Scale på gitarr

Den melodiska mindre skalan är en variation av den harmoniska mindre skalan med en upphöjd 6: e utöver den uppvuxna 7: e. Det används oftare i jazz och klassisk musik än i rock, och dess formel ser ut så här: 1-2-f3-4-5-6-7. Det betraktas också som en stor skala med en planerad 3: e eller en Dorian skala med en upphöjd 7: e.

I klassisk teori har denna skala en stigande och nedstigande form. De säger att du ska spela upp den 6: e och 7: e räntan medan du stiger upp skalan men spelar alla naturliga mindre skala grader medan du går ner i skalan. Men det här är inte hur moderna musiker använder skalan. Istället använder de de upplysta 6: e och 7: e graderna i båda riktningarna.

Du kan använda denna skala över V7-ackord i en mindre nyckel, precis som du gör med harmonisk mindre.

Ett exempel på denna skala är julsången "Carol of the Bells", som använder den naturliga mindre skalan över det mesta av ackordprogressionen men ändras till melodisk minor över V7-ackordet. Ett annat exempel är "The Beatles" "Igår", som använder en del av den D-melodiska mindre skalan över Em-A7-Dm-ackorden under "alla mina problem verkar så långt borta" (gitarr ställde ner ett helt steg till D).