Grunderna för Interval Qualities på gitarr

På gitarr klassificeras intervallen med en av fem kvaliteter. De fem intervallkvaliteterna i musik är:

  • Perfekt (P): Det perfekta intervallet är 5: e, 4: e och 8: e (bättre känt som unisons eller oktaver ).

  • Major (M): De största intervallen är 3rds, 6th och 7ths.

  • Mindre (m): De mindre intervallen är plana 3rds, platta 6: e och platta 7: e.

  • Augmented (A): När du ökar ett perfekt eller större intervall med ett halvt steg får du ett ökat intervall, vilket också kallas ett skarpt intervall. Till exempel är G till C en 4, medan G till Cs är en skarp eller ökad 4: a (A4 eller s4).

  • Minskade ( " ): När du minskar ett perfekt eller mindre intervall med ett halvt steg får du ett minskat intervall, vilket också kallas ett platt intervall. Till exempel är G till D en 5, medan G till Df är en platt eller minskad 5: e (f5 eller "5). G till Bf är en mindre tredje, medan G till BF är en dubbel platt eller minskad tredje (F3 eller "3).

Att minska ett intervall som är redan platt, som en mindre 3: e, skapar ett dubbelt plan eller minskat intervall. Vad som är förvirrande här är att från en spelares perspektiv sätter du ett mindre intervall helt enkelt på ett annat intervall - nämligen en 2: a. Du kanske också undrar om minskning av ett större intervall också anses minska. Nej! Att minska ett stort intervall skapar ett mindre intervall.