Grunderna i Chord Sequence of the Major Scale på gitarr

På gitarr, om du tar varje triad från huvudskalan och spelar noterna som en vanlig ackordform får du sju ackord. Här visas ackord först i öppen position och sedan som barre ackord som rör sig upp i halsen längs 6: e och 5: e strängarna.

Kredit: Illustration med tillstånd av Desi Serna

Du kan se hur man gör det på Major Scale Chords i G.

Lägg märke till hur 1: a, 4: e och 5: e graderna producerar stora ackord, medan 2: e, 3: e och 6: e graderna producerar mindre ackord. Dessa sex ackord är de som oftast används i musik, du borde memorera deras egenskaper. Från 1 till 6 är sekvensen major-minor-minor-major-major-minor.

Denna sekvens är en av de viktigaste mönstren i musik. När allt kommer omkring, ser du inte bara det i G-storskalan. Eftersom du konstruerar varje stor skala genom att använda samma intervaller, producerar alla skalor samma typer av triader och samma stora / mindre ackordsekvens. Så den 1: a graden av varje stor skala gör en stor ackord, den andra gör en mindre, och så vidare.