Basic Flute Fingering Chart

Del av Flöjt för Dummies Cheat Sheet

Detta diagram ger dig grundläggande fingerings för alla noter på flöjten. Skriv ut illustrationerna om du vill ha en praktisk referens under din musikframställning!