Balanseringsnivåer i Home Recording CD-produktion

För en riktigt professionell CD, vill du att alla dina låtar ska vara på nästan samma relativa nivå så att dina lyssnare inte behöver justera volymen på stereon från låt till låt.

Att balansera nivåerna på dina låtar till varandra är ganska enkelt. Faktum är att du i de flesta fall har väldigt lite att göra efter dig EQ och optimera dynamiken i varje låt. Du balanserar nivåerna från en låt till nästa genom att spela en låt, sedan nästa och lyssna på betydande volymskillnader.

Du kan också titta på dina masterbussmätare för att se om varje sång är på samma nivå, men dina öron är en mycket bättre domare.

Om du märker några skillnader, höja bara (eller bättre än, lägre) nivåerna tills de är ungefär samma. Bli inte för finicky. Viss variation från låt till låt är okej. Faktum är att mindre skillnader kan bidra till att göra din CD mer intressant att lyssna på. När du balanserar nivåer, se till att inga skillnader räcker för att låta lyssnaren springa till sin stereo för att justera volymreglaget.

Om en eller två låtar verkar vara mycket lägre än resten, kanske du vill gå tillbaka till volymoptimeringsfasen och höja dem så att de blir mer överensstämmande med resten av låtarna på cd: n. På så sätt sänker du inte volymen på hela cd-skivan baserat på en eller två tysta låtar.