Arpeggio-stil klassisk gitarrövning - dummies

De flesta klassiska gitarrstycken spelas antingen i arpeggio-stil eller i kontrastegsstil. För att spela klassisk gitarr i arpeggio -stil håller du ackord med vänster hand medan du plockar strängarna i följd med din högra hand (så att varje sträng ringer ut och bibehålls). Vanligtvis spelar du samtidigt en melodi på de övre strängarna (med viloslag) över arpeggiosna.

Följande bild visar en övning i arpeggio-stil. Spela den första noten av varje åtgärd och anteckningarna med stavar som pekar ner i standardnotationen med tummen; den andra noterar att du spelar med fingrarna ( i på den tredje strängen, m den 2: a och a den 1: a).

Klicka här för att ladda ner och skriva ut den här gitarrfliken.

Anteckningarna som du spelar på den första strängen har ett accent-märke (>) över dem i standardnotering, vilket indikerar att du borde spela dessa noteringar högre. Med andra ord, använd den mer kraftfulla viloproppen för accenterade anteckningar och fri slag för alla andra anteckningar. Kom ihåg att hålla ned alla anteckningar i varje åtgärd samtidigt med vänster hand under åtgärdens varaktighet.

Innan du kombinerar vila och fri slag, spela den här övningen med alla fria slag för att få känslan av stycket. När du är bekväm med den lägger du resten av streck i noterna på den första strängen.