Som verkar på din sångrevision

Fungerar medan du sjunger är ett måste. Din fungerande förberedelse av din sång måste vara så detaljerad som din musikaliska förberedelse av auditionen. Du vill att din publik ska titta på dig under din audition, och om du inte handlar, har de ingen anledning att titta på dig.

Vid en audition är ditt val av var du ska rikta dina ögon liknar var du leder dina ögon om du berättar en historia. Det enda beslut du måste göra är att titta på personen du sjunger till. För det mesta är svaret på den frågan att inte göra ögonkontakt. Men om du har en rolig sång som har spunk och karaktär, titta på din publik.

Sånger som adresserar din osynliga scenpartner riktas bäst till den imaginära partnern på väggen framför dig. Eftersom du låtsas att du pratar med den scenpartnern, vill du titta på honom som om han är i rummet med dig, men stirra inte på honom.

När du pratar med någon, tittar du på den personen och tittar sedan bort, men du stirrar inte på honom. Du vill inte stirra på väggen när du sjunger din sång i din audition.

Om du antar att gjutregissören, för vilken du auditionerar, sitter nära mitten av en vägg i auditionsrummet, fokusera dina ögon några fot på vardera sidan av honom (eller dem, om det finns mer än en person).

De flesta skådespelare lär dig att hålla ögonen centrerade på en plats på väggen, så att du inte har några udda kroppsvinklar i en audition. Det är bra råd i början av din träning. När du blir mer van vid olika typer av fokus och multitasking, kan du bredda ditt fokus.