Redovisning av finansieringsverksamhet

Finansieringsverksamhet visa transaktioner med långivare som långfristiga skulder (betala eller säkra lån över 12 månader från balansdagen) och eget kapital (försäljning av bolag lager och utdelning av utdelningar).

Den främsta finansieringskällan är c ash fortsätter om ett företag utfärdar sin egen aktie eller skuld . ABC Corp. säljer till exempel $ 3 000 av eget lager till XYZ, Inc. Kontanterna ABC mottar från XYZ för denna transaktion är en finansieringskälla på ABC: s kassaflödesanalys.

Kortfristig och långfristig skuld Bolagets emissioner ingår i finansieringsdelen. Hur länge borgenären planerar att hålla skulden bestämmer huruvida den är bokförd på kreditgivarens böcker som kort- eller långfristig skuld.

Här är de användningar av kontanter som skulle uppträda i finansieringsdelen av kassaflödesanalysen:

  • Aktiespecifika transaktioner: Treasury stock s är aktier av bolag som tidigare såldes och sedan köptes av det utfärdande bolaget. Användningen av kontanter är att köpa tillbaka aktier från aktieägarna.

  • Utdelning av kontantutdelningar: Utdelning av utdelningar är vinst utbetalt till aktieägarna baserat på antalet aktier de äger. Utdelningar kan också komma i form av aktieutdelningar, vilket inte innebär att kontanter byts ut. Så kom ihåg, bara kontantutdelning går i finansieringsdelen.

  • Återbetalning av skuld: Alla huvudbetalningar som ett företag gör på obligationer eller lån är en finansieringsverksamhet.