Redovisning av debiteringar och krediter i dubbelbokföring

I dubbelbokföring bokar du alla transaktioner i böckerna två gånger: < en gång som debitering och en gång som kredit. I det här diagrammet visas hur debiteringar och krediter påverkar dina olika företags bokföringskonton. Kontotyp

Debiter Krediter Tillgångar
Öka Minska Skulder
Minska Öka Egenkapital
Minska Öka < Ritningar Öka
minskning Intäkter minskning
Öka Kostnader Öka
Minska