96 Vanliga gitarrkord

Följande är ackorddiagram för 96 av de mest använda gitarrkorden. Akkorden är ordnade i 12 kolumner från C till B, för alla 12 noter av kromatisk skala. Var och en av de åtta raderna visar en annan kvalitet - större, mindre, 7, mindre 7, och så vidare. Så om du tittar på en musikvara som kräver, säg en Gsus4-ackord, gå över till den åttonde kolumnen från vänster och sedan ner till den sjätte raden från toppen.

Kolumner 1-6

Vänsterfingeringar visas strax under strängarna (1 = index, 2 = mitten, 3 = ring och 4 = liten). En O ovanför en sträng betyder att spela den öppna strängen som en del av ackordet; en X ovanför en sträng indikerar att den inte är en del av ackordet och inte ska spelas. En krökt linje betyder att du kan spela prickarna (fretted notes) omedelbart under linjen med en barre.

Kolumner 7-12