9 Måste veta formulär för kostnadsredovisning

Del av Accounting All-In-One för Dummies Cheat Sheet

För att minska och eliminera kostnader i ett företag , du behöver veta de formler som oftast används i kostnadsredovisning. När du förstår och använder dessa grundformler kan du analysera en produkts pris och öka vinsten.

Breakeven Formel :

Resultat ($ 0) = Försäljning - Variabel kostnad - Fasta kostnader

Rörlig marginal :

Rörelsemarginal = Försäljningspris - Kostnad för Försäljning (material och arbetskraft)

Bidragsmarginal :

Bidragsmarginal = Försäljning - Variabel kostnad

Förskattningsdollar behövs för köp :

Kostnader före skatt för inköp = Kostnad för objekt ÷ (1 - Skattesats) Prisvariabilitet

:

Prisvariation = (Verkligt pris - Budgeterat pris) × (Verkliga enheter sålda)

Effektivitetsvariation :

Effektivitetsvariation = (Verklig mängd - Budgeterad mängd) × (Standardpris eller pris)

Variabel överliggande varians

:

Variabel överliggande varians = Utgiftsvariation + Effektivitetsvarians

Avslutningsförteckning :

Slutförteckning = Börjande inventering + Inköp - Kostnad för försäljning