6 Uppgifter från Supply Chain Project Leaders

En del av Supply Chain Management for Dummies Cheat Sheet

Supply Chain Managers måste veta hur man leder projekt effektivt, eftersom det hjälper dem att sänka kostnaderna, förbättra kundservice och minska miljöpåverkan. I DIRECT-ramverket beskrivs en projektledares sex uppgifter:

  • D (Definiera möjligheten): Projektgruppen behöver ett tydligt mål.
  • I (Undersök alternativen): Projektgruppen måste titta på alla sina alternativ för att möta målet innan de bestämmer vilka som ska följas.
  • R (Lös i en åtgärd): Projektgruppen behöver fatta beslut och skapa en plan.
  • E (Utför planen): Projektgruppen behöver spåra framsteg och hantera risker.
  • C (Ändra systemet): Projektgruppen måste överväga hur projektet kommer att påverka andra delar av försörjningskedjan.
  • T (Övergång folket): Projektteamet måste överväga hur förändringen kommer att påverka människor och se till att de är förberedda.