3 Syften i årsredovisningen

Det finns tre distinkta mål för årsredovisningen för ett offentligt företag: Att främja företaget, visa sina ekonomiska resultat och mål och att uppfylla regelverkets krav.

Något att tänka på: Framöver kommer stora offentliga företag utan tvekan att vända sig mer och mer mot elektroniska medier för att distribuera sina årsrapporter. Att göra det är en kostnadsbesparare och visar ett företags åtagande att använda resurser klokt.

Betjäna en marknadsföring och PR-funktion

En väsentlig del av företagets årsredovisning ägnas åt bolagets skryt om vad den har åstadkommit under föregående år och där den förväntar sig att gå under kommande år år. Språket kan vara fullt av hyperbole och puffery. Syftet med detta marknadsförings- och PR-material är att hålla befintliga aktieägare pumpade upp om deras investeringskänsla och att attrahera nya aktieägare till vikten.

Angivande av finansiella resultat och mål

Mindre prickiga men av avgörande intresse för seriösa investerare är de avsnitt som tar upp bolagets ekonomiska resultat under det gångna året. Informationen i dessa avsnitt visar hur nära företaget kom att träffa prognostiserade intäktstal. Dessutom tar företaget upp hur den avser att förbättra den ekonomiska utvecklingen framöver.

Här är några exempel på finansiella mål:

  • Öka intäkterna genom att expandera till globala marknader.

  • Betraktas som en främsta arbetsgivare.

  • Hantera operationer för bästa effektivitet.

  • Ökad varumärkeskännedom. Brand awareness är ett fint sätt att säga att företaget vill se till att konsumenterna känner igen företaget och dess signaturprodukter. Syftet med varumärkeskännedom är också knutet till att företagets produkter föredras framför liknande marknadsförda tävlingar.

Uppfyller regelverkskrav

De flesta stora företag skulle utarbeta en årsrapport även om den amerikanska regeringen inte krävde att de skulle. Det beror på att en årsrapport är ett så viktigt marknadsförings- och PR-verktyg. Men eftersom börshandlade företag måste följa stränga lagkrav är det inte ett alternativ att utfärda en årsredovisning.

Företag som emitterar börsnoterade värdepapper - liksom företag som uppfyller vissa andra kriterier - måste lämna årliga rapporter med Securities and Exchange Commission (SEC). Den specifika rapporten som krävs av SEC kallas Form 10-K.

För att undvika att skapa två separata typer av årsrapporter innehåller vissa företag i sina rapporter till aktieägarna all information som SEC kräver ingår i Form 10-K.