3 Finansiella områden till balans: tillgångar, skulder och eget kapital

Del av bokföring Allt-i-ett för dummies Cheat Sheet

Varje företag har tre viktiga finansiella delar som du, som bokhållare, måste hålla i balans: tillgångar, skulder och eget kapital. Nedan följer beskrivningarna av dessa tre termer:

  • Tillgångar inkluderar allt som bolaget äger, till exempel kontanter, lager, byggnader, utrustning och fordon.

  • Skulder inkluderar allt som företaget är skyldigt för andra, till exempel leverantörsräkningar, kreditkortsaldor och banklån.

  • Eget kapital inkluderar fordringsägarna har tillgångarna baserat på deras andel av ägandet i bolaget.

Formeln för att hålla dina böcker i balans innebär följande tre faktorer:

Tillgångar = Skulder + Egenkapital