10 Användbara redovisningsformler

Del av 1, 001 Redovisningsöverskridande problem för dummies Cheat Sheet

The Följande är några av de vanligaste redovisningsformlerna. Den här listan är inte heltäckande, men den bör täcka de saker du använder oftast när du ökar lösningen av olika redovisningsproblem.

Balansformel

Tillgångar - skulder = eget kapital (eller tillgångar = skulder + eget kapital)

Denna grundläggande formel måste vara i balans för att skapa en korrekt balansräkning. Det innebär att alla bokföringstransaktioner måste hålla formeln i balans. Om inte, har revisor gjort ett fel.

Innehållsförtjänst formel Ingående balans + Nettoresultat - Nettoförluster - Utdelning = Slutsaldo

Resultaträkning formel

Intäkter (Försäljning) - Utgifter = Resultat (eller nettoresultat)

Tänk på att intäkter och försäljning kan användas omväxlande. Vinsten och nettoresultatet kan också användas omväxlande. Resultaträkningen benämns även ett resultaträkning om

.

Bruttomarginal

Försäljning - försäljningskostnad

Bruttomarginalen är inte bolagets nettoresultat eller vinst. Övriga kostnader, till exempel försäljnings-, allmänna och administrativa (SG och A) kostnader, subtraheras för att komma fram till nettoresultatet.

Rörelseresultat (resultat)

Bruttovinst - Försäljning, Allmänna och administrativa kostnader (SG och A)

Förteckning över kassaflödes formel

Ingående kassaflöde + Kassaflödeskällor (användningar) från verksamheten + kassaflödeskällor (användningar) från finansiering + kassaflödeskällor (användningar) från investeringar = slutbetalningsbalans

Denna formel lägger till kontantkällor och subtraherar kontantanvändning.

Lagerförteckning

Börsinventarier + inköp - försäljningskostnad = slutförteckning (eller lagerförteckning + inköp - slutförteckning = försäljningskostnad)

Nettoomsättning formel

Bruttoförsäljning - försäljningsrabatter - försäljningsavkastning och ersättningar

Bokfört värde av fasta (avskrivningsbara) tillgångar

Ursprungliga kostnader - ackumulerade avskrivningar

Riktlinjeavskrivning

(Ursprungligt kostnad - räddningst värde) / antal år under nyttjandeperioden

Räddning > värde

är det dollarbelopp som ägaren kan få för att sälja tillgången vid slutet av nyttjandeperioden.