10 Viktiga regler för hantering av risker

Del av Konkurrenskraftig strategi för Dummies Cheat Sheet (UK Edition) < Risk är en stor del av företagsstrategin. Mängden resurser, teknik och expertis samt kostnaderna för finansiering, energi och transport betyder att din organisation måste ha riskmedvetenhet.

Du behöver en strategisk riskstrategi för att säkerställa att du är medveten om vad som kan gå fel, att du förstår varför något gick fel och att du har åtgärder du kan vidta för att hantera problem. Att vara förberedd kan förhindra att riskrelaterade problem händer i första hand. Kolla in följande viktiga regler för riskhantering.

Se till att du vet allt som kan gå fel i din organisation - och se till att alla andra vet också.
  • Koncentrera på inställningsstandarderna så höga som möjligt.

  • Se till att du alltid följer upp säkerhetsbrott.

  • Håll en ständig vaksamhet för mobbning, viktimisering, diskriminering och trakasserier.

  • Om pengar saknas, ta reda på varför.

  • Ställ massor av frågor om nya lagar och förordningar så att du kan identifiera alla inneboende risker som är inblandade.
  • Om du någonsin tagits till domstolen och förlorar, bestäm du att du ska lära dig av misstagen - och gör dem aldrig igen!

  • Utarbeta och genomdriva hälso- och säkerhetspolitiken som verkligen hindrar olyckor och katastrofer att hända i första hand.

  • Se till att du alltid följer upp personalklagomål.
  • Följ alltid kundklagomål. Du vet aldrig hur arg en kund faktiskt är eller hur giltigt klagomålet kan vara tills du granskar situationen helt.