10 Viktiga principer för ledande framgångsrik förändring

Ledande förändringar i verksamheten är inte lätt. Men med rätt team och rätt metod kan din förändring vara hållbar och effektiv och upprätthålla produktivitet när det händer. Så här:

  • Skapa ett samförstånd. När du vet att ditt företag ändras, börja skapa en kortfattad vision om framtida tillstånd och anledningen till att organisationen behöver göra denna förändring. Denna gemensamma förståelse för varför förändringen behöver hända kopplar framtidens vision, företagets kärnvärden och organisationens uppdrag.

  • Utveckla en tydlig plan. Att skapa en strategi för förändring gör att organisationen helt enkelt har en framtidsvision att ha en plan för hur organisationen kommer dit. Att göra en förändringsstrategi innefattar att skapa mål och mål som är långsiktiga inriktat på ekonomisk utveckling, personalhantering och anställningsuppehåll, kundnöjdhet och robust verksamhet.

  • Engagera ledande sponsring. Växthus förändras kan hända. Det tar bara mycket längre tid. Ledarskap från toppen sätter godkännandesättet på förändringen och kan hjälpa till att anpassa anpassningsinitiativ till företagets bredare uppdrag. När chefer deltar i förändring, bygger de en koalition av andra ledare i organisationen för att anställda ska rally bakom sig.

  • Bygg ett kraftfullt förändringslag. Att bygga ett kraftfullt förändringslag handlar inte bara om att få en massa superstjärnor i rummet och ge dem befogenhet att ändra organisationen. Det handlar om att rekrytera människor som arbetar bra tillsammans, som har extraordinära kommunikations- och konfliktlösningsförmåga, och som aktivt kommer att engagera sig.

  • Definiera förändringsledningsroller tydligt. Ett kraftfullt förändringslag arbetar tillsammans för att saker ska hända eftersom medlemmarna har tydliga roller och ansvar för projektet. Precis som en gropspersonal på banan, har medlemmarna i förändringsgrupperna alla sina egna ansvarsområden och lita på att andra teammedlemmar gör sitt jobb.

  • Ta bort kritiska hinder för förändring. Hantering av hinder för förändring är en fin balansering mellan rent framåt och framåtriktad när man odlar relationer för att göra förändringen senast. Bara blåser förbi hinder som en ledare har makten i organisationen för att göra det kan få förändringen till mållinjen snabbare, men det här sättet är sällan hållbart. Byggavtal om hur man tar bort hinder tar tid, men investeringen kommer att löna sig med en förändring som alla kan komma överens med och stödja på lång sikt.

  • Hantera arbetstagares motstånd. Människor står emot nya sätt eftersom de fruktar att de förlorar status, makt eller till och med deras jobb. För att motverka detta motstånd, håll alla informerade om vad som händer, hur de ska vara involverade och var de ska gå om de behöver mer information.

  • Skapa och använd kommunikationsplaner. För att din förändring ska lyckas måste du kommunicera kontinuerligt. Organisationer med hög grad av förtroende och kommunikation mellan beslutsfattare och andra arbetstagare minimerar produktivitetsförlust under övergången från gammal till ny. Håll anställda informerade om förändringar som kommer att hända innan de händer. Tydliga, korta meddelanden kommer att förstås. Ärliga meddelanden tros.

  • Bygg kompetenser genom utbildning och utbildningsprogram. En naturlig produktivitetsförlust är förknippad med alla komplexa förändringar på grund av den inlärningskurva som krävs för att flytta från gammalt till nytt. Byggnadskompetenser (genom utbildning, mentorskap osv.) Från början av projektet bidrar till att minska betydelsen av produktivitetsförlusten.

  • Förankra bytet. Förankring av förändringen innebär att man lyckas med framgångar, oavsett om de är milstolpar eller att förändringen är klar. Under hela förändringsprocessen, för att behålla fokus och kontrollera din riktning, ta tid att prata och dokumentera vad som går bra och varför. Och sedan korrekt erkänna den färdiga förändringen på olika sätt, från offentliga fester till individuell muntlig bekräftelse på kontantbelöningar för prestation.